Postup při správné sanitaci.

24.02.2013 09:55
 • odražení KEG sudu
 • propojení vedení do okruhu
 • zapojení sanitačního přístroje
 • sanitovaný okruh je propláchnut pitnou vodou (vytlačí zbytky piva) a naplněn sanitačním prostředkem
 • musí být dodržena doba sanitace předepsaná výrobcem sanitačního prostředku (obvykle se pohybuje okolo 20 min.), pro mechanické čistění potrubí použije houbičky.
 • demontované kohouty musí být rozebrány, ponořeny do sanitačního prostředku, poté mechanicky vyčištěny, opláchnuty čistou vodou a zkompletovány
 • stejný postup jako s kohouty musí být proveden s narážeči
 • vysanitované pivní vedení je řádně propláchnuto pitnou vodou
 • výčepní zařízení je zpětně zkompletováno
 • napuštění vedení pivem a zkontrolování těsnoti všech spojů
 • součástí sanitace je také kontrola množství vody v dochlazovači piva
 • zapsání provedení sanitace do sanitačního deníku
 • provedení sanitace dvou vedení by mělo trvat cca 45 minut
 • dvakrát ročně je provedeno vyčistění kondenzátoru chladiče piva doporučeným technologickým postupem a o provedení čištění kondenzátoru chladiče provede zápis do sanitační knihy